Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regolamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu internetowego www.klatwavoodoo.pl
 2. Serwis internetowy służy do zamieszczania wpisów oraz komentarzy o charakterze rozrywkowym. Przy czym celem Serwisu internetowego nie jest szerzenie nienawiści.
 3. Właścicielem Serwisu internetowego www.klatwavoodoo.pl jest:

  Firma WebLives

  NIP: 9731070126
  REGON: 385621666

§2. Definicje

 1. Dla celów niniejszego Regolaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis internetowy na warunkach określonych w niniejszym Regolaminie;
  2. Formolarz Wpisu – interaktywny formolarz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza;
  3. Serwis internetowy – strona internetowa www.klatwavoodoo.pl

§3. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu internetowego niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, np. komputer, tablet, smartfon;
  2. przeglądarka internetowa
  3. włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.
  4. włączona w przeglądarce obsługa JavaScript
 2. Użytkownik dla poprawnego korzystania z usług Serwisu internetowego, powinien stosować się do powyższych wymogów technicznych. Wszelkie działania odbiegające od tych wymogów, mogą doprowadzić do nieprawidłowości w korzystaniu z usług Serwisu internetowego, za co Właściciel Serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności.

§4. Warunki płatności

 1. Zamieszczenie w Serwisie internetowym przez Użytkownika wpisu lub komentarza jest odpłatne.
 2. Cennik usług przedstawia się następująco:

  Wpis Standardowy (na stronie „klątwa”):

  1. PayPal - 4 zł
  2. Cashbill (Przelew / Blik) - 4 zł

  Wpis Premium (na stronie „klątwa premium”):

  1. PayPal - 8 zł
  2. Cashbill (Przelew / Blik) - 8 zł

  Wpis Super-Premium (na stronie „klątwa wieczna”)

  1. PayPal – dowolna kwota wpisana przez użytkownika od 20 zł
  2. Cashbill (Przelew / Blik) – dowolna kwota wpisana przez użytkownika od 20 zł

  Komentarz Standardowy (na stronie „szpilka”):

  1. PayPal - 4 zł
  2. Cashbill (Przelew / Blik) - 4 zł

  Plik pdf (na stronie „rytuał”):

  1. PayPal - 119 zł
  2. Cashbill (Przelew / Blik) - 119 zł

  Dotacja

  1. PayPal – dowolna kwota wpisana przez użytkownika od 20 zł
  2. Cashbill (Przelew / Blik) – dowolna kwota wpisana przez użytkownika od 20 zł
 3. Podane ceny są cenami brutto.
 4. Płatność może być zrealizowana przy pomoc następujących metod płatności:
  1. PayPal
  2. Cashbill
 5. Przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie internetowym jest nieodpłatne.

§5. Zasady funkcjonowania Serwisu internetowego

 1. Z usług oferowanych przez Serwis internetowy mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wpis lub komentarz Użytkownika pojawi się na stronie www.klatwavoodoo.pl nie później niż w ciągu 24h po zaksięgowaniu płatności przez Serwis internetowy.
 3. Właściciel Serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za wpisy i zawarte w nich treści obraźliwe, nietolerancyjne, rasistowskie, szerzące nienawiść itd.
 4. Właściciel Serwisu internetowego ma prawo do usuwania wpisów , które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich.

§6. Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo wnieść reklamację, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: kontakt@klatwavoodoo.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
  3. żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  4. dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Serwis internetowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§7. Odstąpienie od umowy

Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu internetowego, przez co rozumie się wypełnienie Formolarza wpisu i dokonanie płatności celem opublikowania w Serwisie internetowym wpisu lub komentarza, powoduje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług Serwisu internetowego oznacza żądanie świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, w tym zgodę Użytkownika, iż rozpoczęcie świadczenia usług wiąże się z utratą prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy.

§8. Pozostałe postanowienia

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu internetowego ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regolaminu, przepisów prawa, praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Zamieszczenie przez Użytkownika wpisu lub komentarza wymaga uprzedniego zaakceptowania postanowień niniejszego Regolaminu.
 3. Użytkownik odpowiada za umieszczane treści i ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub za naruszenie zasad współżycia społecznego.
 4. Właściciel serwisu internetowego nie daje gwarancji, że rytuał rzucania klątwy zadziała w każdym przypadku.
 5. W sprawach nieuregolowanych w niniejszym Regolaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Regolamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021

Pamiętaj, że strona oferuje rytuały w formie plików PDF w cenie 119 zł za jeden rytuał. Rytuały te mają jedynie charakter symboliczny i mogą służyć jako forma medytacji lub skoncentrowania myśli na pozytywnych intencjach. W rzeczywistości, budowanie zdrowych relacji wymaga zaangażowania, komunikacji i zrozumienia. Pamiętaj, że to jedynie fikcyjna propozycja i nie należy traktować jej poważnie. Rytuały te są jedynie zabawą i nie mają rzeczywistego wpływu na rzeczywistość.

Przy zakupie rytuału w formie pliku PDF za 119 zł, użytkownik akceptuje, że jest to wartość elektroniczna, co oznacza, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ani zwrotu środków. Prosimy dokładnie rozważyć zakup, mając świadomość charakteru elektronicznej treści rytuałów. Po dokonaniu zakupu, nie ma możliwości zwrotu środków ani anulowania transakcji.

lang